Ontstaan, evolutie en extinctie van leven

In deze presentatie voor de Volksuniversiteit Hoevelaken wordt ingegaan op het ontstaan, de evolutie en de extinctie van het leven.

Veel mensen kennen de uitgangspunten van de evolutie maar over de wetenschappelijke ideeën achter de evolutie is minder kennis aanwezig. De theorie van de evolutie is redelijk makkelijk te begrijpen, echter de werking van de evolutie is een veelomvattend en complex geheel. In sommige landen wordt de evolutietheorie ontkend. De evolutiebioloog Richard Dawkins heeft er in zijn boeken op gewezen dat de moeilijkheden ontstaan door onbegrip over de termen kans, tijdschaal en globaal ontwerp bij het evolutieproces. Daar zal aandacht aan worden besteed.

Allerlei theorieën over het ontstaan van leven zullen behandeld worden en er zal ingegaan worden op de voor- en nadelen van deze theorieën.

De zgn. RNA World Theorie is op dit moment de meest waarschijnlijke theorie. Bij de evolutietheorie zal worden ingegaan op de inhoud en de werking van DNA, als de basis van de evolutie, waarbij het DNA o.a. specifieke enzymen vormt die gebruikt worden in de cellen van dieren en planten. DNA komt in bijna alle levende wezens voor en wij de betekenis hiervan behandelen. Behandeld worden de betekenis en het leven van Darwin, die een goede theorie ontwikkelde, terwijl hij het DNA niet kende. Ingegaan wordt op de evolutie van de mens en de zaken die daarbij ontdekt zijn. Tenslotte wordt de toekomst van het leven in het algemeen en op de zgn. CRISP-technieken, waarbij het menselijk DNA gemanipuleerd wordt, behandeld. De vraag is onder welke voorwaarden dit toegestaan wordt.

Ook is er ruimte voor vragen en discussie, waarbij u uw mening kunt geven .

Docent: Drs C. M. van den Bergh
Kosten: € 5,00
Aanmelden gewenst in verband met maximum aantal toehoorders
Data: Dinsdagavond 24 oktober 2017
20:00-22:00 uur
Info: Liesbeth Bouter
Cursusnummer: L03
inschrijven