Algemene voorwaarden

Algemene informatie

De Volksuniversiteit Hoevelaken is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, die aan volwassenen en kinderen van alle leeftijden de mogelijkheid biedt tot verdere vorming, ontwikkeling of scholing op het terrein van cultuur, kunst, wetenschap, natuur, techniek en vrije tijd.
Het cursusprogramma dat op dit doel is afgestemd, is niet gericht op het behalen van diploma’s, maar wil tegemoet komen aan de behoefte van jong en oud om op zinvolle wijze invulling te geven aan de vrije tijd.

Algemene cursusvoorwaarden

Inschrijving is slechts mogelijk door het verlenen van een éénmalige machtiging.
Bij schriftelijke afzegging door uzelf wordt de volgende regeling gehanteerd: bij annulering tot één week voor aanvang van de cursus wordt de helft van het betaalde bedrag gerestitueerd; bij afzeggen korter dan een week voor aanvang van de cursus vindt geen restitutie plaats.
Gaat een cursus niet door wegens onvoldoende belangstelling, dan wordt de eenmalige machtiging vernietigd.

Inschrijven

Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier. De cursussen kunnen slechts doorgang vinden bij voldoende deelname.

Met het inleveren van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de genoemde voorwaarden.

Noteer de datum/data van uw cursus/workshop in uw agenda. Geef uw e-mailadres op zodat wij u een week voor aanvang van de cursus een herinneringsmail kunnen sturen. Zonder e-mailadres kunnen wij u niet inlichten.

Betaling

Door middel van éénmalige machtiging (cursusgeld + eventuele materiaal/ingrediënten kosten).
Het cursusgeld is inclusief koffie en thee.
65+ers krijgen 10% korting op de cursussen.
Het geld wordt afgeschreven als de eerste cursusdag voorbij is.

Privacyverklaring

Lees ook onze privacyverklaring, zodat u kunt zien wat wij met uw gegevens doen.

Foto’s

Het kan voorkomen dat wij foto’s maken tijdens een cursus of workshop. Bij het maken van foto’s zullen wij altijd om toestemming vragen. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor de website en eventueel voor artikelen over de Volksuniversiteit Hoevelaken in de lokale kranten.

Informatie

Nadere informatie over een cursus kan worden ingewonnen bij de info telefoonnummers, die vermeld staan bij de cursus.

Uw mening

Wij hechten veel waarde aan uw mening en ervaringen met onze cursussen en workshops. Help ons de kwaliteit te verbeteren door het invullen van dit formulier.

Vakanties midden Nederland

Kerstvakantie: 22 december 2018t/m 6 januari 2019.

Voorjaarsvakantie: 23 februari 2019 t/m 3 maart 2019.

Meivakantie: 27 april 2019 t/m 5 mei 2019.

Zomervakantie: 20 juli 2019 t/m 1 september 2019.

In het gebouw mag niet gerookt worden!

In alle lokalen is WiFi beschikbaar.