Fusie VU Hoevelaken met VU Nijkerk is een feit!

De meeste lessen gaan door in Hoevelaken.

Beste cursisten van VolksUniversiteit Hoevelaken en gebruikers van De Hobbit,

Het afgelopen cursusjaar hebben we als bestuur zorg gedragen voor de continuering van de activiteiten van de VUH. De Hobbit is daarmee als cursuslocatie behouden gebleven. Om de continuïteit van de cursussen ook voor de langere termijn te waarborgen, zijn we in gesprek gegaan met de Volksuniversiteit Nijkerk. Dit heeft ertoe geleid dat de Volksuniversiteiten van Nijkerk en Hoevelaken per volgend seizoen hun cursus- en lezingenprogramma’s integreren waardoor er een afwisselend en eigentijds aanbod van cursussen en lezingen ontstaat voor iedereen binnen de gemeente Nijkerk en daarbuiten.

Beide organisaties gaan verder onder de naam VUN.

Onder het motto “Samen meer VUN” en met een nieuwe websitenaam: www.lerenisvun.nl gaan wij met ingang van het nieuwe seizoen van start als één organisatie.

Voordelen voor de deelnemers:
–  door een ruimer bereik hebben cursussen een grotere kans op doorgang
–  een eigentijds, breed en afwisselend aanbod van lezingen en cursussen
–  actief in Hoevelaken, Nijkerk en Nijkerkerveen.

Een ander argument om deze samenwerking aan te gaan, heeft te maken met de zeer slechte staat van De Hobbit en het daarmee gepaard gaande intensieve beheer en de oplopende kosten. De nieuwe organisatie is een netwerkorganisatie. Dit betekent dat de cursussen niet meer op een vaste cursuslocatie c.q. in De Hobbit plaatsvinden maar per cursus een passende ruimte gehuurd wordt. Denk aan de bibliotheek, De Stuw e.d.

Een opmerking van praktische aard: in De Hobbit bevinden zich op dit moment nog eigendommen van gebruikers c.q. huurders. Als dit het geval is, willen we je vragen om contact op te nemen via info@volksuniversiteit.nl. We kunnen dan een afspraak maken om de spullen te komen ophalen. Ook als er geen interesse meer is, horen we dat graag.

We hebben er alle vertrouwen in dat op deze manier de voortgang van de cursussen, voor de langere termijn, op een goede manier geborgd is.

We wensen jullie een fijne zomer en een mooi nieuw cursusjaar toe!

Met hartelijke groet,

Namens het bestuur van Stichting Kreatief-Edukatief

Vincent Schouten

Cursussen gaan van start bij voldoende inschrijvingen. Daarom adviseren wij het benodigde materiaal, zoals boeken pas aan te schaffen als de cursus doorgaat.

Vragen? Mail naar:
E-mail: info@volksuniversiteit.nl